ZAJĘCIA DODATKOWE W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

1. Angielski - Jolanta Michałowska głos
2. Rytmika - Anna Dadura
3. Gimnastyka  korekcyjna - Katarzyna Dobrzyń
4. Zajęcia umuzykalniające - Barbara Burzycka, Monika Wichura
5. Zajęcia matematyczne - Grażyna Graczewska, Teresa Jeruć
6. Zajęcia plastyczne -Teresa Gibas, Alicja Kiślak, Ewa Potapczyk
7. Zajęcia ruchowe - Ewa Kubaszewska,
8. Zajęcia z integracji sensorycznej - Bożena Letkiewicz
9. Zajęcia taneczne - Monika Żylińska