ZAJĘCIA DODATKOWE W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

1. Zajęcia edukacyjno-rozwojowe prowadzone w ramach pensum nauczycieli w następujących grupach:
a) Grupa 4-latki „A”, 4-latki „B”- 2 x w tygodniu po 0,5 godz. w/g Programu autorskiego ”Bawię się i uczę”
b) Grupa 4-5-latki, 5-latki- 2 x w tygodniu po 0,5 godz. w/g Programu autorskiego „ Edukacja przez zabawę”
c) Grupa 6-latki „A”, 6-latki „B”- 3 x w tygodniu po 0,5 godz. w/g Programu autorskiego „ Mam 6 lat idę w świat”

2. Zajęcia z języka angielskiego dla dzieci 3-4 letnich w wymiarze 15 minut na grupę tygodniowo.

3. Zajęcia z zakresu religii w grupach dzieci 6-letnich – 2 x 0,5 godz. w tygodniu.