Dyrektor:

 Danuta Jolanta Palczewska, mgr edukacji w zakresie wychowania przedszkolnego, nauczyciel dyplomowany; ukończone studia podyplomowe w zakresie rehabilitacji dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz organizacji i zarządzania dla kierowniczej kadry pedagogicznej; 31-letni staż pracy. Barbara Burzycka, mgr pedagogiki wczesnoszkolnej, ukończyła studia licencjackie z zakresu pedagogiki rewalidacyjnej; nauczyciel dyplomowany; 23 lata pracy. Pracuje w grupie dzieci 3,4-letnich A


 Anna Dadura,  mgr administracji, studia uzupełniające z zakresu wychowania wczesnoszkolnego i nauczania początkowego oraz pedagogiki nauczycielskiej; nauczyciel mianowany; siódmy rok pracy. Obecnie nauczycielka w grupie: 5,6-latki B
 Katarzyna Dobrzyń, mgr pedagogiki wczesnoszkolnej; ukończona edukacja informatyczna i medialna, nauczyciel dyplomowany; 25 lat pracy. Pracuje w grupie: 4-latki B
 Teresa Gibas, mgr pedagogiki wczesnoszkolnej, oligofrenopedagog, nauczyciel dyplomowany; 30 lat pracy. Pracuje w grupie: 5-latki A

 Grażyna Graczewska, mgr pedagogiki przedszkolnej; studia podyplomowe: socjoterapia; nauczyciel dyplomowany; 33 lata pracy. Obecnie pracuje w grupach: 4-latki B i 5-latki B

 
 Teresa Jeruć, mgr pedagogiki wczesnoszkolnej, oligofrenopedagog, nauczyciel dyplomowany; 36 lat pracy. Aktualnie pracuje w grupach: 5-latki A i 5,6-latki B
 

 Ewa Kubaszewska, mgr pedagogiki przedszkolnej, nauczyciel dyplomowany; 32 lata pracy. Obecnie pracuje w grupie: 5-latki B

 Alicja Kiślak, mgr pedagogiki wczesnoszkolnej, nauczyciel dyplomowany; 33 lata pracy. Aktualnie pracuje w grupie: 3,4-latki B i 4-latki B
Jolanta Michałowska - Głos - mgr pedagogiki wczesnej edukacji; dodatkowe kwalifikacje: przygotowanie pedagogiczne do nauczania języka angielskiego; nauczyciel mianowany; 14 lat pracy. Obecnie pracuje w grupie: 3,4-latki A  

 Bożena Letkiewicz, mgr pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, oligofrenopedagog, nauczyciel dyplomowany; 33 lat pracy. Nauczycielka grupy 3,4-latki A

 Ewa Potapczyk, mgr teologii, nauczyciel wychowania przedszkolnego, nauczyciel dyplomowany; 35 lat pracy. Aktualnie pracuje w grupie 5,6-latków A

 Ewa Sinicka, mgr pedagogiki wczesnoszkolnej, nauczyciel mianowany; 30 lat pracy. Pracuje w grupie: 4-latki A
   Monika Wichura, mgr pedagogiki wczesnoszkolnej, nauczyciel dyplomowany; 20 lat pracy. Obecnie pracuje w grupie: 3,4-latki B

Monika Żylińska, mgr pedagogiki rewalidacyjnej, ukończyła studia licencjackie z zakresu nauczania zintegrowanego z wychowaniem przedszkolnym; nauczyciel kontraktowy; pięć lat pracy. Obecnie pracuje w grupach: 5,6-latki A
   

PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI:

Ewa Baranowska - woźna

Małgorzata Baranowska- woźna

Honorata Olszewska - woźna

Ewa Buraczewska - woźna

Edward Burzyński-  dozorca

Danuta Ciszewska - intendent

Małgorzata Danowska - pomoc kuchenna

Jadwiga Dudek - główny księgowy

Krystyna Fałtynowicz- pomoc nauczyciela

Radosław Jaśkiewicz- szef kuchni

Magdalena Kościuch - pracownik administracyjno - biurowy

Grażyna Kruszko - woźna

Andrzej Czarniecki - dozorca

Ewelina Maliszewska - pomoc nauczyciela

Alicja Masłowska - woźna

Anastazja Nycek - woźna

Anna Skwara - woźna

Barbara Żylińska
- pomoc kuchenna

Jan Przemielewski - dozorca