Redagujemy i wydajemy w przedszkolu gazetkę „Pisemko” popularyzującą twórczość plastyczną i literacką dzieci (rysunki, wiersze, opowiadania, żarciki autorstwa dzieci).

 

Na stronie „Pobaw się ze mną troszeczkę” można znaleźć ciekawe pomysły na spędzenie wolnego czasu z dzieckiem. Stałą rubryką jest „Kartka z życia przedszkola”, gdzie opisujemy to, co ostatnio ciekawego wydarzyło się u nas. Interesującym elementem są konkursy dla czytelników ogłaszane na łamach – wszystkie prace są nagradzane i prezentowane na wystawach. W „Kąciku dla rodziców” poruszamy problematykę związaną z wychowaniem dzieci i umieszczamy tam cenne porady i wskazówki dotyczące różnych tematów, np: