Redagowano i wydawano w przedszkolu gazetkę „Pisemko” popularyzującą twórczość plastyczną i literacką dzieci (rysunki, wiersze, opowiadania, żarciki autorstwa dzieci).

 

Na stronie „Pobaw się ze mną troszeczkę” można było znaleźć ciekawe pomysły na spędzenie wolnego czasu z dzieckiem. Stałą rubryką była „Kartka z życia przedszkola”, gdzie opisywałyśmy to, co ostatnio ciekawego wydarzyło się u nas. Interesującym elementem były konkursy dla czytelników ogłaszane na łamach . W „Kąciku dla rodziców” poruszano problematykę związaną z wychowaniem dzieci i umieszczano tam cenne porady i wskazówki dotyczące różnych tematów, np: