W roku szkolnym 2016/2017 nasza praca wychowawczo - dydaktyczna odbywa się  w oparciu o Zestaw programów wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2016/2017 Przedszkola nr 4 z Oddziałem Integracyjnym w Suwałkach (czytaj więcej), zgodny z
podstawą programową wychowania przedszkolnego obowiązującą od września 2016r.(czytaj więcej)