W roku szkolnym 2017/2018 nasza praca wychowawczo - dydaktyczna odbywa się  w oparciu o Zestaw programów wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2017/2018 Przedszkola nr 4 z Oddziałem Integracyjnym w Suwałkach (czytaj więcej), zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego obowiązującą od kutego 2017roku (czytaj więcej)