Rada Rodziców rok szkolny 2016/17

Na podstawie Regulaminu Rady Rodziców przy Przedszkolu nr 4 z Oddziałem Integracyjnym w Suwałkach Rada Rodziców uchwaliła następujący skład prezydium: 

Przewodniczący Rady Rodziców – Pan Wojciech Mieńko

Sekretarz Rady Rodziców – Pani Agnieszka Chmielewska

Skarbnik Rady Rodziców  Pani Joanna Kalejta

Komisja Rewizyjna w składzie:    
Pani Wioletta Kulbacka
Pani Wioletta Szyszkowska

Pozostali członkowie Rady Rodziców:
Pani Dorota Protasiewicz
Pani Krystyna Smykowska
Pani Karolina Stachowicz

Rada Rodziców przy Przedszkolu nr 4 z Oddziałem Integracyjnym w Suwałkach informuje, iż w roku szkolnym 2016/2017 został zmieniony rachunek bankowy:
Bank Zachodni WBK:         20       1090    2776   0000    0001    3329    3168

Rada Rodziców przy Przedszkolu nr 4 z Oddziałem Integracyjnym w Suwałkach informuje, iż w roku szkolnym 2016/2017 została ustalona składka na rzecz Rady Rodziców w kwocie 60,00 zł od dziecka uczęszczającego do przedszkola.

Składkę tę należy wpłacić na w/w konto w terminie do 20 października 2016 r.  a w tytule wpisać: Rada Rodziców, imię i nazwisko dziecka.

Opłaty z tytułu "potrzeby grupy/wyprawka", w kwocie 30,00 zł.,  Rodzice wpłacają do 20 dnia każdego miesiąca, począwszy od września 2016 do maja 2016 r. W listopadzie składka ta wynosi 60,00 zł w związku z zakupem paczek choinkowych.

W tytule należy podać: imię i nazwisko dziecka, grupę, miesiąc, za który uiszczana jest opłata.


Regulamin Rady Rodziców na rok szkolny 2016/17 - JUŻ WKRÓTCE

Wszystkie pytania dotyczące rozliczeń finansowych tzw. „potrzeb grupy/ wyprawka” należy kierować bezpośrednio do Pani Eweliny Maliszewskiej (grupa 3-latki A) bądź na e-mail:    maliszewska2@poczta.onet.pl

Kontakt:    radarodzicowp4@op.pl