Rada Rodziców rok szkolny 2017/18

Na podstawie Regulaminu Rady Rodziców przy Przedszkolu nr 4 z Oddziałem Integracyjnym w Suwałkach Rada Rodziców uchwaliła następujący skład prezydium: 

Przewodniczący Rady Rodziców – Pan Wojciech Mieńko
Sekretarz Rady Rodziców
– Pani Sylwia Milewska

Skarbnik Rady Rodziców  Pani Joanna Kalejta

Komisja Rewizyjna w składzie:    
Pani Agnieszka Chmielewska
Pan Daniel Różyński

Pozostali członkowie Rady Rodziców:

  1. 3-4 latki A - Pani Marta Cagan
  2. 3-4 latki B - Pani Sylwia Milewska
  3. 4 latki A - Pani Joanna Kaleta
  4. 4 latki B - Pani Wioleta Szyszkowska
  5. 5 latki A - Pan Wojciech Mieńko
  6. 5 latki B - Pani Agnieszka Chmielewska
  7. 5-6 latki A - Pani Danuta Konopno
  8. 5-6 latki B - Pan Daniel Różyński

 

Rada Rodziców przy Przedszkolu nr 4 z Oddziałem Integracyjnym w Suwałkach informuje, iż w roku szkolnym 2017/2018 został zmieniony rachunek bankowy:
Bank Zachodni WBK:         20       1090    2776   0000    0001    3329    3168

Rada Rodziców przy Przedszkolu nr 4 z Oddziałem Integracyjnym w Suwałkach informuje, iż w roku szkolnym 2017/2018 została ustalona składka na rzecz Rady Rodziców w kwocie 60,00 zł od dziecka uczęszczającego do przedszkola.

Składkę tę należy wpłacić na w/w konto w terminie do 31 października 2017 r.  a w tytule wpisać: Rada Rodziców, imię i nazwisko dziecka.

Rada Rodziców informuje także, iż zebrane pieniądze będą wydatkowane, tak jak w ubiegłym roku, m.in. na:
- transport dzieci na wycieczki, konkursy, przeglądy
- zakup nagród na konkursy, przeglądy, pokazy
- organizację balu karnawałowego
- organizację Dnia Dziecka