REKRUTACJA rok szkolny 2021/2022

Szanowni Państwo

UWAGA!
Aktualny etap: Od dnia 23 marca 2021 r. od godz. 09:00 do dnia 26 marca 2021 r. do godz. 14:00 przechodzimy do kolejnego etapu rekrutacji dzieci na rok szkolny 2021/2022 –wypełnienie i podpisanie przez rodziców zainteresowanych przyjęciem dziecka do Przedszkola nr 4 z Oddziałem Integracyjnym w Suwałkach potwierdzenia woli. Druk potwierdzenia woli jest do pobrania tutaj. Potwierdzenie woli przyjęcia kandydata do przedszkola należy wrzucić do skrzynki pocztowej, która znajduje się w przedsionku placówki lub wysłać skan drogą elektroniczną na adres: sekretariat@p4.suwalki.eu
Niezłożenie dokumentu potwierdzenia woli, oznacza rezygnację z przyjęcia dziecka do przedszkola.

Poprzedni etap: od 2 marca 2021 od godz.8.00 do 16 marca 2021 do godz. 15.00 trwa rekrutacja elektroniczna do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2021/2022. Podstawą zapisania dziecka jest wypełnienie wniosku o przyjęcie kandydata w formie elektronicznej oraz złożenie dokumentu wraz z załącznikami (potwierdzeniem spełniania kryteriów naboru) w przedszkolu lub szkole podstawowej pierwszego wyboru. Rodzice, są proszeni o dostarczenie dokumentów w wersji papierowej do placówki. Przy wejściu do przedszkoli/szkół – skrzynka pocztowa, w holu, przedsionku, wiatrołapie itp. - zostaną ustawione skrzynki, do których rodzice będą mogli wrzucać wnioski rekrutacyjne w zamkniętych kopertach.

Kryteria naboru i sposób ich dokumentowania - czytaj tutaj

Link dla rodziców do systemu rekrutacji (do składania wniosków)

Szczegółowe informacje o naborze na stronie Urzędu Miejskiego w Suwałkach znajdą Państwo - tutaj

Film instruktażowy dotyczący korzystania z systemu rekrutacji: 
FILM 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Archiwum: