Dyrektor Przedszkola nr 4 z Oddziałem Integracyjnym służy pomocą:
poniedziałek 15.30 - 16.30
wtorek 9.00 - 11.00


kontakt telefoniczny do wszystkich pracowników:
87 567 90 84

 kontakt telefoniczny do pracowników administracji i dozorców:
509 021 934

 kontakt telefoniczny do dyrektora:
509 021 942

adres:
Przedszkole nr 4 z Oddziałem Integracyjnym w Suwałkach
ul Skłodowskiej 7
16-400 Suwałki


adres e-mail: sekretariat@p4.suwalki.eu


Inspektor Ochrony Danych: Paweł Michalski
adres e-mail: iodpm@wp.pl