Dyrektor:

 Danuta Jolanta Palczewska, mgr edukacji w zakresie wychowania przedszkolnego, nauczyciel dyplomowany; ukończone studia podyplomowe w zakresie rehabilitacji dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz organizacji i zarządzania dla kierowniczej kadry pedagogicznej; 34-letni staż pracy. Barbara Burzycka, mgr pedagogiki wczesnoszkolnej, ukończyła studia licencjackie z zakresu pedagogiki rewalidacyjnej; nauczyciel dyplomowany; 26 lat pracy. Pracuje w Grupie VII


 Anna Dadura,  mgr administracji, studia uzupełniające z zakresu wychowania wczesnoszkolnego i nauczania początkowego oraz pedagogiki nauczycielskiej; nauczyciel mianowany; dziewiąty rok pracy. Obecnie nauczycielka w Grupie VIII
 Katarzyna Dobrzyń, mgr pedagogiki wczesnoszkolnej; ukończona edukacja informatyczna i medialna, nauczyciel dyplomowany; 28 lat pracy. Pracuje w Grupie II
 Teresa Gibas, mgr pedagogiki wczesnoszkolnej, oligofrenopedagog, nauczyciel dyplomowany; 33 lata pracy. Pracuje w Grupie III

 Grażyna Graczewska, mgr pedagogiki przedszkolnej; studia podyplomowe: socjoterapia; nauczyciel dyplomowany; 36 lat pracy. Obecnie pracuje w Grupie V

 
 Teresa Jeruć, mgr pedagogiki wczesnoszkolnej, oligofrenopedagog, nauczyciel dyplomowany; 39 lat pracy. Aktualnie pracuje w Grupie VII
 

 Ewa Kubaszewska, mgr pedagogiki przedszkolnej, nauczyciel dyplomowany; 35 lat pracy. Obecnie pracuje w Grupie V

 Alicja Kiślak, mgr pedagogiki wczesnoszkolnej, nauczyciel dyplomowany; 36 lat pracy. Aktualnie pracuje w Grupie I i VI
Jolanta Michałowska - Głos - mgr pedagogiki wczesnej edukacji; dodatkowe kwalifikacje: przygotowanie pedagogiczne do nauczania języka angielskiego; nauczyciel mianowany; 17 lat pracy. Obecnie uczy języka angielskiego

 Bożena Letkiewicz, mgr pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, oligofrenopedagog, nauczyciel dyplomowany; 36 lat pracy. Nauczycielka  w Grupie VIII

 Ewa Potapczyk, mgr teologii, nauczyciel wychowania przedszkolnego, nauczyciel dyplomowany; 38 lat pracy. Aktualnie pracuje w  Grupie IV

 Ewa Sinicka, mgr pedagogiki wczesnoszkolnej, nauczyciel mianowany; 33 lata pracy. Pracuje w  Grupie I
   Monika Wichura, mgr pedagogiki wczesnoszkolnej, nauczyciel dyplomowany; 23 lata pracy. Obecnie pracuje  Grupie VI

Monika Żylińska, mgr pedagogiki rewalidacyjnej, ukończyła studia licencjackie z zakresu nauczania zintegrowanego z wychowaniem przedszkolnym; nauczyciel kontraktowy; 8 lat pracy. Obecnie pracuje w  Grupie IV
   

PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI:

Ewa Baranowska - woźna

Anna Trojanowska- woźna

Edyta Letkiewicz
-  woźna

Ewa Buraczewska - woźna

Edward Burzyński-  dozorca

Małgorzata Danowska - woźna

Izabela Dydzińska - pomoc kuchenna

Radosław Jaśkiewicz- szef kuchni

Patrycja Konopko
- intendent

Magdalena Kościuch - pomoc administracyjna

Grażyna Kruszko - woźna

Andrzej Czarniecki - dozorca

Urszula Tylman - woźna

Alicja Masłowska - woźna

Honorata Olszewska - woźna

Barbara Dziemianowicz- woźna

Urszula Wilamowska
- pomoc kuchenna