Dyrektor:

 Danuta Jolanta Palczewska, mgr edukacji w zakresie wychowania przedszkolnego, nauczyciel dyplomowany; ukończone studia podyplomowe w zakresie rehabilitacji dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz organizacji i zarządzania dla kierowniczej kadry pedagogicznej; 32-letni staż pracy. Barbara Burzycka, mgr pedagogiki wczesnoszkolnej, ukończyła studia licencjackie z zakresu pedagogiki rewalidacyjnej; nauczyciel dyplomowany; 24 lata pracy. Pracuje w grupie dzieci 3,4-letnich C


 Anna Dadura,  mgr administracji, studia uzupełniające z zakresu wychowania wczesnoszkolnego i nauczania początkowego oraz pedagogiki nauczycielskiej; nauczyciel mianowany; ósmy rok pracy. Obecnie nauczycielka w grupie: 3,4-latki A
 Katarzyna Dobrzyń, mgr pedagogiki wczesnoszkolnej; ukończona edukacja informatyczna i medialna, nauczyciel dyplomowany; 26 lat pracy. Pracuje w grupie: 5,6-latki
 Teresa Gibas, mgr pedagogiki wczesnoszkolnej, oligofrenopedagog, nauczyciel dyplomowany; 31 lat pracy. Pracuje w grupie: 6-latki A

 Grażyna Graczewska, mgr pedagogiki przedszkolnej; studia podyplomowe: socjoterapia; nauczyciel dyplomowany; 34 lata pracy. Obecnie pracuje w grupach: 6-latki B

 
 Teresa Jeruć, mgr pedagogiki wczesnoszkolnej, oligofrenopedagog, nauczyciel dyplomowany; 37 lat pracy. Aktualnie pracuje w grupach: 3,4-latki C i 5-latki
 

 Ewa Kubaszewska, mgr pedagogiki przedszkolnej, nauczyciel dyplomowany; 33 lata pracy. Obecnie pracuje w grupie: 6-latki B

 Alicja Kiślak, mgr pedagogiki wczesnoszkolnej, nauczyciel dyplomowany; 34 lata pracy. Aktualnie pracuje w grupie: 3,4-latki A i 4,5-latki
Jolanta Michałowska - Głos - mgr pedagogiki wczesnej edukacji; dodatkowe kwalifikacje: przygotowanie pedagogiczne do nauczania języka angielskiego; nauczyciel mianowany; 15 lat pracy. Obecnie uczy języka angielskiego

 Bożena Letkiewicz, mgr pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, oligofrenopedagog, nauczyciel dyplomowany; 34 lata pracy. Nauczycielka grupy 6-latki A

 Ewa Potapczyk, mgr teologii, nauczyciel wychowania przedszkolnego, nauczyciel dyplomowany; 36 lat pracy. Aktualnie pracuje w grupach: 3,4-latki B i 5,6-latki

 Ewa Sinicka, mgr pedagogiki wczesnoszkolnej, nauczyciel mianowany; 31 lat pracy. Pracuje w grupie: 5-latki
   Monika Wichura, mgr pedagogiki wczesnoszkolnej, nauczyciel dyplomowany; 21 lat pracy. Obecnie pracuje w grupie: 4,5-latki 

Monika Żylińska, mgr pedagogiki rewalidacyjnej, ukończyła studia licencjackie z zakresu nauczania zintegrowanego z wychowaniem przedszkolnym; nauczyciel kontraktowy; sześć lat pracy. Obecnie pracuje w grupie 3,4-latki B
   

PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI:

Ewa Baranowska - woźna

Małgorzata Baranowska- woźna

Iwona Blady - woźna

Ewa Buraczewska - woźna

Edward Burzyński-  dozorca

Małgorzata Danowska - pomoc kuchenna

Jadwiga Dudek - główny księgowy

Izabela Dydzińska - pomoc kuchenna

Radosław Jaśkiewicz- szef kuchni

Patrycja Konopko
- intendent

Magdalena Kościuch - księgowy, pracownik administracyjny

Grażyna Kruszko - woźna

Andrzej Czarniecki - dozorca

Ewelina Maliszewska - pomoc nauczyciela

Alicja Masłowska - woźna

Honorata Olszewska - woźna

Aleksandra Sadowska - pomoc nauczyciela

Anna Skwara - woźna

Urszula Wilamowska
- pomoc nauczyciela