ELEKTRONICZNY CZYTNIK KART w naszym przedszkolu - czytaj tutaj


Rejestracja pobytu dziecka w przedszkolu za pomocą systemu iPrzedszkole.
Szanowni Rodzice/Opiekunowie Prawni!
Przypominamy, że od listopada 2020 r. funkcjonuje w przedszkolu czytnik, na którym rodzice/opiekunowie prawni przyprowadzając dziecko do przedszkola zobowiązani są zarejestrować ten fakt za pomocą indywidualnej karty dziecka.
Przyprowadzając dziecko kartę należy do czytnika przyłożyć tylko raz. Przy odbiorze dziecka powtórnie należy przyłożyć kartę, wtedy odczyt będzie prawidłowy.
Informacje na temat rejestracji pobytu dziecka w przedszkolu za dany dzień, będą zaczytane do systemu iPrzedszkole dnia następnego do godziny 09:00. ( np. obecność dziecka w dniu 2.11.2020 r. była widoczna w systemie w panelu rodzica w dniu 03.11.2020 r. o godz. 09:00).
Przypominamy również, że Rodzice/Opiekunowie Prawni mogą korzystać z systemu  iPrzedszkole (zarówno na komputerze jak i za pomocą aplikacji na smartfon), gdzie można sprawdzić należności, zgłosić nieobecność, a także komunikować się z przedszkolem. Gdyby ktoś z Państwa potrzebował pomocy w korzystaniu z czytnika lub iPrzedszkola, bardzo prosimy o kontakt na adres sekretariat@p4.suwalki.eu. 


Zarządzenie nr 22/2020 Dyrektora Przedszkola nr 4 z Oddziałem Integracyjnym w Suwałkach z dnia 26 października 2020 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z systemu iPrzedszkole przez rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola nr 4 z Oddziałem Integracyjnym w Suwałkach - czytaj tutaj K L I K N I J