Programy i projekty

Strona główna » Programy i projekty

W roku szkolnym 2022/2023 nasza praca wychowawczo – dydaktyczna odbywa się  w oparciu o Zestaw programów wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2023/2024 (czytaj więcej) oraz o projekty innowacyjne (czytaj więcej). Nasza praca wychowawczo – dydaktyczna jest zgodna z podstawą programową wychowania przedszkolnego (czytaj więcej)

Organizacja i rodzaje zajęć w przedszkolu  

Główną formą aktywności dzieci w przedszkolu jest zabawa, która stymuluje dynamiczny i wielostronny rozwój osobowości dziecka. Jest także źródłem zdobywania wiedzy o świecie, przejmowania od ludzi zwyczajów społecznego zachowania, gromadzenia doświadczeń, rozwijania własnych zainteresowań.

 Różnorodne zajęcia organizowane w naszym przedszkolu umożliwiają dzieciom poznawanie otaczającego ich świata oraz rozwijanie umiejętności poprzez działanie, doświadczanie i zabawę . Należą do nich:

 • zajęcia z zakresu rozwijania mowy i myślenia dziecka;
 • zajęcia z zakresu kształtowania pojęć matematycznych;
 • zajęcia z zakresu wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym
 • zajęcia z zakresu kształtowania gotowości do nauki pisania i czytania
 • zajęcia umuzykalniające
 • zajęcia plastyczno – konstrukcyjne
 • j. angielski
 • zajęcia ruchowe
 • zajęcia logopedyczne
 • religię
 • zajęcia wyrównawcze i z dziećmi zdolnymi
 • udział w uroczystościach, konkursach lokalnych i ogólnopolskich
 • spacery i wycieczki
 • zajęcia ruchowe.

Praca wychowawczo – dydaktyczno – opiekuńcza w przedszkolu prowadzona jest w oparciu o obowiązującą podstawę programową wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego. 

Skip to content