Rada Rodziców rok szkolny 2018/19


    Na podstawie Regulaminu Rady Rodziców przy Przedszkolu nr 4 z Oddziałem Integracyjnym w Suwałkach Rada Rodziców uchwaliła następujący skład prezydium: 
Przewodniczący Rady Rodziców – Pan Wojciech Mieńko
Z-ca przewodniczącego Rady Rodziców - Pani Ewa Osewska -Sztelmach
Sekretarz Rady Rodziców – Pani Elżbieta Nowikowska
Skarbnik Rady Rodziców – Pani Agnieszka Chmielewska
Komisja Rewizyjna w składzie:
Pani Elżbieta Wasilewska
Pani Malwina Dubicka
Pani Marta Cagan
    Rada Rodziców Przedszkola nr 4 z Oddziałem Integracyjnym w Suwałkach zwraca się z prośbą o dokonywanie wpłat na rzecz Rady Rodziców w kwocie 60 zł (od rodziny), do 30 października 2018 roku.
Pieniądze te, pośrednio lub bezpośrednio, wracają do naszych dzieci, a to ich dobro jest dla nas najważniejsze. 
Dzięki wpłatom możemy wspierać i nagradzać, a także zachęcać do większej aktywności nasze przedszkolaki. Finansujemy nie tylko różnego rodzaju wydarzenia, ale także nagrody na konkursy i przeglądy. Pokrywamy różnego rodzaju koszty transportu m.in. wycieczki oraz wyjazdy, aby nasze dzieci mogły reprezentować przedszkole w różnych galach i zawodach. Z budżetu Rady Rodziców opłacamy bal karnawałowy. Staramy się finansować wszelkie potrzeby związane z naszymi dziećmi. Każda wpłacona złotówka trafia do naszych dzieci pod różnymi postaciami.
    Bardzo chcielibyśmy pomóc dofinansować wszystkie wartościowe, wymagające wsparcia inicjatywy. Nasz budżet nie jest jednak bez granic. W związku z powyższym zwracamy się z gorącą prośbą do wszystkich rodziców o wsparcie finansowe.
Rodzicu!
Musisz wiedzieć, że to, co robimy, to nie jest praca dla dyrektora, dla nauczycieli, ale dla naszych dzieci – aby ich przedszkole było bezpieczniejsze, ładniejsze, ciekawsze.
Wpłaty na rzecz Rady Rodziców należy dokonać na następujący rachunek:
Santander Bank Polska ( wcześniej Bank Zachodni WBK)
20 1090 2776 0000 0001 3329 3168
Kwota: 60 zł
W tytule przelewu proszę podać: Imię i nazwisko dziecka, grupę, oraz dopisać "komitet rodzicielski"