Rekrutacja

Strona główna » Rekrutacja

TRZECI ETAP NABORU (zakończony):
Od 26.03.2024 r. od godz. 10.00 do 3.04.2024 r. do godz. 14.00, po podaniu do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych (26 marca), rodzice dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia do przedszkola powinni w tych dniach potwierdzić wolę przyjęcia do danej placówki poprzez złożenie w pisemnej postaci stosownego oświadczenia. Niezłożenie oświadczenia w wyznaczonym terminie będzie równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.
Druk Potwierdzenia woli dla dzieci kontynuujących otrzymają Państwo w grupach.
Druk Potwierdzenia woli dla nowy kandydatów znajduje się na platformie (należy kliknąć w poniższy link)

Platforma do naboru

DRUGI ETAP NABORU (zakończony):
Od 01.03.2024 r. od godz. 8:00 do 14.03.2024 r. do godz. 15:00 składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Wniosek o przyjęcie kandydata do przedszkola na rok szkolny 2024/2025 należy wypełnić w wersji elektronicznej dostępnej na portalu: www.suwalki.przedszkola.vnabor.pl, wydrukować, podpisać i złożyć wraz z oświadczeniami według zaznaczonych kryteriów w przedszkolu pierwszego wyboru (preferowany);

Oświadczenia do pobrania, które należy dołączyć do wniosku:
oświadczenie o dacie urodzenia dziecka
plik oświadczenie wielodzietności rodziny kandydata                                                     
plik oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka                                       
plik oświadczenie o uczęszczaniu dziecka w bieżącym roku do żłobka lub innej placówki
plik oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa do przedszkola                           
plik oświadczenie o zatrudnieniu, studiowaniu                                                             
plik oświadczenie o posiadaniu Suwalskiej Karty Miejskiej                                         
plik oświadczenie o posiadaniu przez dziecko opinii o wczesnym wspomaganiu

PIERWSZY ETAP NABORU (zakończony)
23 lutego 2024 od godz. 8.00 do 29 lutego 2024 do godz. 15.00 –  Rodzice dzieci uczęszczających obecnie do przedszkola mogą złożyć deklarację o kontynuacji przez dziecko wychowania przedszkolnego  na rok szkolny 2024/2025. Wypełnioną i podpisaną deklarację należy dostarczyć do przedszkola w zamkniętej, podpisanej kopercie.


ARCHIWUM
REKRUTACJA rok szkolny 2023/2024

TRZECI ETAP NABORU (zakończony):
Od 29.03.2023 r. od godz. 9.00 do 4.04.2023 r. do godz. 14.00, po podaniu do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych (29 marca), rodzice dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia do przedszkola powinni w tych dniach potwierdzić wolę przyjęcia do danej placówki poprzez złożenie w pisemnej postaci stosownego oświadczenia. Niezłożenie oświadczenia w wyznaczonym terminie będzie równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.
Druk Potwierdzenia woli dla dzieci kontynuujących otrzymają Państwo w grupach.

DRUGI ETAP NABORU (zakończony):
Od 02.03.2023 r. od godz. 8.00 do 15.03.2023 r. do godz. 15.00: Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Wniosek o przyjęcie kandydata do przedszkola na rok szkolny 2023/2024 można:
1. wypełnić w wersji elektronicznej dostępnej na portalu: www.suwalki.przedszkola.vnabor.pl, wydrukować, podpisać i złożyć w przedszkolu pierwszego wyboru (preferowany);
2. otrzymać wzór ww. wniosku w przedszkolu, wypełnić, podpisać i złożyć w przedszkolu pierwszego wyboru.
Oświadczenia do pobrania, które należy dołączyć do wniosku:
oświadczenie o dacie urodzenia dziecka
plik oświadczenie wielodzietności rodziny kandydata                                                     
plik oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka                                       
plik oświadczenie o uczęszczaniu dziecka w bieżącym roku do żłobka lub innej placówki
plik oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa do przedszkola                           
plik oświadczenie o zatrudnieniu, studiowaniu                                                             
plik oświadczenie o posiadaniu Suwalskiej Karty Miejskiej                                         
plik oświadczenie o posiadaniu przez dziecko opinii o wczesnym wspomaganiu

PIERWSZY ETAP NABORU (zakończony):
23 lutego 2023 od godz. 8.00 do 1 marca 2023 do godz. 15.00 –  Rodzice dzieci uczęszczających obecnie do przedszkola mogą złożyć deklarację o kontynuacji przez dziecko wychowania przedszkolnego  na rok szkolny 2023/2024. Wypełnioną i podpisaną deklarację należy dostarczyć do przedszkola w zamkniętej, podpisanej kopercie.


ARCHIWUM
REKRUTACJA rok szkolny 2022/2023
Przedszkole nr 4 z Oddziałem Integracyjnym w Suwałkach ogłasza postępowanie uzupełniające  na rok szkolny 2022/2023 w terminie od 01.06.2022 r. godz. 9.00 do  06.06.2022 r. godz. 15.00.   Ilość wolnych miejsc: 2.
Wnioski wraz z oświadczeniami (potwierdzającymi spełnienie kryteriów naboru) należy wrzucać  do skrzynki znajdującej się w przedsionku przedszkola. Obowiązuje tylko forma papierowa wniosku.

Do pobrania wniosek o przyjęcie kandydata do przedszkola

Oświadczenia do pobrania, które należy dołączyć do wniosku:

oświadczenie o dacie urodzenia dziecka
plik oświadczenie o dacie urodzenia dziecka
plik  oświadczenie wielodzietności rodziny kandydata                                                                       
plik     oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka                                       
plik     oświadczenie o uczęszczaniu dziecka w bieżącym roku do żłobka lub innej placówki
plik oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa do przedszkola                           
plik     oświadczenie o zatrudnieniu, studiowaniu                                                             
plik    oświadczenie o posiadaniu Suwalskiej Karty Miejskiej                                          
plik    oświadczenie o posiadaniu przez dziecko opinii o wczesnym wspomaganiu


TRZECI ETAP NABORU (zakończony):
Od 22.03.2022 r. od godz. 9.00 do 25.03.2022 r. do godz. 14.00  – po podaniu do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych (22 marca), rodzice dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia do przedszkola powinni w tych dniach potwierdzić wolę przyjęcia do danej placówki poprzez złożenie w pisemnej postaci stosownego oświadczenia. Niezłożenie oświadczenia w wyznaczonym terminie będzie równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.
Druk Potwierdzenia woli dla dzieci kontynuujących otrzymają Państwo w grupach

Do pobrania dla nowych kandydatów z listy kandydatów zakwalifikowanych – Potwierdzenie woli.

DRUGI ETAP NABORU (zakończony):
Od 02.03.2022 r. od godz. 8.00 do 15.03.2022 r. do godz. 15.00: Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Wniosek o przyjęcie kandydata do przedszkola na rok szkolny 2022/2023 można:
1. wypełnić w wersji elektronicznej dostępnej na portalu: www.suwalki.przedszkola.vnabor.pl, wydrukować, podpisać i złożyć w przedszkolu pierwszego wyboru (preferowany);
2. otrzymać wzór ww. wniosku w przedszkolu, wypełnić, podpisać i złożyć w przedszkolu pierwszego wyboru.
Oświadczenia do pobrania, które należy dołączyć do wniosku:
oświadczenie o dacie urodzenia dziecka
plik  oświadczenie wielodzietności rodziny kandydata                                                                       
plik     oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka                                       
plik     oświadczenie o uczęszczaniu dziecka w bieżącym roku do żłobka lub innej placówki
plik oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa do przedszkola                           
plik     oświadczenie o zatrudnieniu, studiowaniu                                                             
plik    oświadczenie o posiadaniu Suwalskiej Karty Miejskiej                                          
plik    oświadczenie o posiadaniu przez dziecko opinii o wczesnym wspomaganiu

PIERWSZY ETAP NABORU (zakończony):
22 lutego 2022 od godz 8.00 do 1 marca 2022 do godz. 15.00 –  Rodzice dzieci uczęszczających obecnie do przedszkola mogą złożyć deklarację o kontynuacji przez dziecko wychowania przedszkolnego  na rok szkolny 2022/2023. Wypełnioną i podpisaną deklarację należy dostarczyć do przedszkola w zamkniętej, podpisanej kopercie.

 
LINK DO REKRUTACJI ELEKTRONICZNEJ   

Skip to content