Standardy ochrony małoletnich

Strona główna » Standardy ochrony małoletnich

Naczelną zasadą wszystkich działań podejmowanych przez personel naszej placówki jest działanie dla dobra dziecka i w jego najlepszym intresie. Członkowie personelu placówki traktują dziecko z szacunkiem oraz uwzględniają jego potrzeby.
W celu zapewnienia dzieciom jeszcze większego bezpieczeństwa oraz eliminowania potencjalnych zagrożeń opracowano „Standardy ochrony małoletnich” – zbiór zasad i procedur postępowania w Przedszkolu nr 4 z Oddziałem Integracyjnym w Suwałkach, które mają być przestrzegane i stosowane w sytuacji podejrzenia krzywdzenia lub krzywdzenia małoletniego. Dokument określa procedury interwencji, działania profilaktyczne, edukacyjne, zasady zapobiegania krzywdzeniu dzieci, a w sytuacji gdy do krzywdzenia doszło – określa zasady zmniejszenia rozmiaru jego skutków poprzez prawidłową i efektywną pomoc dziecku.

Skip to content