Prosimy o zapoznanie się z klauzulami informacyjnymi dotyczącymi ochrony danych osobowych obowiązującymi w naszej placówce:

RODO - klauzula informacyjna ogólna

RODO - klauzula informacyjna dla rodziców

Inspektor Danych Osobowych - Paweł Michalski
adres mailowy: iodpm@wp.pl