Dyżur wakacyjny

Strona główna » Dyżur wakacyjny

Zgodnie z ZARZĄDZENIEM NR 87/ 2023 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK z dnia 27 lutego 2023 r. , PRZERWY W PRACY  przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych odbywać się będą zgodnie z harmonogramem:

Przedszkole nr 1 w Suwałkach, ul. Raczkowska 41: 1.08.2023 – 31.08.2023

Przedszkole nr 2 w Suwałkach, ul. Ludwika Waryńskiego 29: 1.08.2023 – 31.08.2023

Przedszkole nr 3 im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Suwałkach, ul. Janusza Korczaka 4A: 1.07.2023 – 31.07.2023

Przedszkole nr 4 z Oddziałem Integracyjnym w Suwałkach, ul. Marii Skłodowskiej – Curie 7: 1.07.2023 – 31.07.2023

Przedszkole nr 5 z Oddziałem Integracyjnym w Suwałkach, ul. Wincentego Witosa 4: 1.07.202 – 31.07.2023

Przedszkole nr 6 w Suwałkach, ul. Alfreda Wierusza-Kowalskiego 19: 1.07.2023 – 31.07.2023

Przedszkole nr 7 w Suwałkach, ul. Generała Władysława Andersa 10: 1.07.2023 – 31.07.2023

Przedszkole nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi w Suwałkach, ul. Aleksandra Putry 4B: 1.08.2023 – 31.08.2023

Przedszkole Specjalne nr 9 w Suwałkach, ul. Przytorowa 8: 1.07.2023 – 31.07.2023

Przedszkole nr 10 im. Marii Konopnickiej w Suwałkach, ul. Nowomiejska 18: 1.08.2023 – 31.08.2023

oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych:

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Aleksandry Piłsudskiej w Suwałkach, ul. Tadeusza Kościuszki 126: 1.08.2023 – 31.08.2023

Szkoła Podstawowa nr 7 im. św. Jana Pawła II w Suwałkach, ul. Romualda Kazimierza Minkiewicza 50: 1.08.2023 – 31.08.2023

Szkoła Podstawowa nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi im. Olimpijczyków Polskich w Suwałkach, ul. Jerzego Antoniewicza 5: 1.07.2023 – 31.07.2023

Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. gen. bryg. pil. Witolda Urbanowicza w Suwałkach, ul. Szpitalna 66: 1.08.2023 – 31.08.2023

Skip to content