Ramowy rozkład dnia

Strona główna » Ramowy rozkład dnia

GRUPA I (3-latki) – E.Kubaszewska
GRUPA II (3,4-latki ) – J.Michałowska-Głos

6.30 – 8.00

Schodzenie się dzieci. Zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci: manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne; praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, stymulacyjno-kompensacyjnym i wychowawczym; praca z dzieckiem zdolnym.

8.00 – 8.30

Indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju, zabawy dowolne.
Ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe.
Czynności higieniczno – porządkowe.

8.30 – 8.45

Pierwsze śniadanie; czynności samoobsługowe.

8.45 – 10.00

Zajęcia dydaktyczne organizowane przez nauczyciela wyzwalające aktywność dzieci w różnych sferach rozwoju:

 • zajęcia i zabawy przygotowujące do nauki czytania
 • zajęcia muzyczne, rytmiczne,taneczne, teatralne
 • zajęcia plastyczno – konstrukcyjne
 • zabawy ruchowe i zajęcia gimnastyczne w sali i na podwórku
 • zajęcia z języka angielskiego
 • wycieczki,spacery
 • imprezy okolicznościowe
 • zabawy samodzielnie organizowane przez dzieci

10.00 – 11.15

Zabawy i gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę dziecka, zabawy
zorganizowane i swobodne w ogrodzie przedszkolnym, obserwacje przyrodnicze. Zabawy dowolne. Czynności higieniczno – porządkowe.

11.15 – 11.30

Drugie śniadanie; czynności samoobsługowe.

11.30 – 13.15

przygotowanie do leżakowania, leżakowanie. Czynności higieniczno – porządkowe.

13.30 – 13.45

Obiad; czynności samoobsługowe.

13.45 – 16.30

Zabawy integracyjne, kontynuacja działalności edukacyjnej, zabawy i gry dydaktyczne, stolikowe, praca indywidualna. Zabawy dowolne zgodne z zainteresowaniami dzieci.

GRUPA III (4,5-latki B) – T.Gibas
GRUPA IV (5,6-latki A) – M.Wichura
GRUPA V (4,5-latki A) – S.Wasilewska
GRUPA VI (5,6-latki B) – B.Burzycka
GRUPA VII (6-latki) – K.Dobrzyń

6.30 – 8.00

Schodzenie się dzieci. Zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci: manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne; praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, stymulacyjno -kompensacyjnym i wychowawczym; praca z dzieckiem zdolnym.

8.00 – 8.30

Indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju, zabawy dowolne. Ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe. Czynności higieniczno-porządkowe.

8.30 – 8.45

Pierwsze śniadanie Grupy: III, V, VI; czynności samoobsługowe.

8.45 – 9.00

Pierwsze śniadanie Grupy: IV, VII; czynności samoobsługowe.

8.45 – 10.00

Zajęcia dydaktyczne organizowane przez nauczyciela wyzwalające aktywność dzieci w różnych sferach rozwoju:

 • zajęcia i zabawy przygotowujące do nauki czytania
 • zajęcia muzyczne, rytmiczne, taneczne, teatralne
 • zajęcia plastyczno- konstrukcyjne
 • zabawy ruchowe i ćwiczenia gimnastyczne w sali i na podwórku
 • zajęcia z języka angielskiego
 • wycieczki, spacery
 • imprezy okolicznościowe
 • zabawy samodzielnie organizowane przez dzieci

10.00 – 11.45

Zabawy i gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę dziecka, zabawy
zorganizowane i swobodne w ogrodzie przedszkolnym, obserwacje przyrodnicze. Zabawy dowolne. Czynności higieniczno – porządkowe.

11.15 – 11.30

Drugie śniadanie Grupy: III, V, VI; czynności samoobsługowe.

11.15 – 11.30

Drugie śniadanie Grupy: IV, VII; czynności samoobsługowe

11.30 – 13.15

Zajęcia, relaksacyjne, bajkoterapia, zajęcia rozwijające zainteresowania dzieci,
zabawy dowolne w sali lub na świeżym powietrzu. Czynności higieniczno – porządkowe.

13.30 – 13.45

Obiad Grupy: III, V, VI; czynności samoobsługowe.

13.45 – 14.00

Obiad Grupy: IV, VII; czynności samoobsługowe.

13.45 – 16.30

Zabawy integracyjne, kontynuacja działalności edukacyjnej, zabawy i gry dydaktyczne, stolikowe, indywidualna praca. Zabawy dowolne zgodne z zainteresowaniami dzieci.

Realizacja podstawy programowej w godzinach: 6.30 – 16.30
Bezpłatne godziny realizacji podstawy programowej: 8.00 –13.00

Skip to content