O nas

Strona główna » O nas

Historia przedszkola

 • W roku szkolnym 1963/64 przy ul. Marchlewskiego 2 (przy Przedszkolu nr 2) powstało Przedszkole nr 4.
  Dyrektorem wówczas była pani Bronisława Litwińska a od 1968r. pani Helena Bieryło.
 • 1980r. – w Międzynarodowym Roku Dziecka otwarto nasze przedszkole pod kierownictwem pani Jadwigi Bielawiec.
 • W 1992r. przeprowadziliśmy się do aktualnie zajmowanego budynku Żłobka nr 3 i zyskaliśmy grupę żłobkową.
 • Od 1994r. dyrektorem placówki jest pani mgr Danuta Jolanta Palczewska.
 •  1 września 1995r. utworzono grupę integracyjną.
 •  Uchwałą Rady Miejskiej od 1 stycznia 2001r. przedszkole zmienia nazwę na Przedszkole nr 4 z Oddziałem Integracyjnym.
 • W 2011r. grupę żłobkową przeniesiono do Przedszkola nr 7
 • Od roku szkolnego 2011/12 nie ma w przedszkolu grup integracyjnych
 • Aktualnie funkcjonuje 7 grup całodniowych (Grupa I – 3,4-latki A, Grupa II – 3,4-latki B, Grupa III – 6-latki A, Grupa IV – 4,5-latki A, Grupa V – 4,5-latki B, Grupa VI – 6-latki B, Grupa VII – 5,6-latki).
 • Każda grupa wiekowa znajduje się w osobnej sali.
 • Przedszkole posiada salę gimnastyczną wyposażoną w sprzęt do zabaw ruchowych ( materace, zjeżdżalnię, równoważnię, piłki rehabilitacyjne, drabinki), szatnie dla dzieci, pokój do pracy indywidualnej i terapeutycznej, ogród wyposażony w sprzęt do zabaw sprawnościowych
 • Dzieciom z grup całodniowych zapewniamy 3 smaczne posiłki (również dla dzieci z dietą): 8.30-9.00 – śniadanie, 11.15-11.45 – II śniadanie, 13.30-14.00 – obiad

Kadra

Dyrektor

Danuta Jolanta Palczewska

mgr edukacji w zakresie wychowania przedszkolnego, nauczyciel dyplomowany; ukończone studia podyplomowe w zakresie rehabilitacji dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz organizacji i zarządzania dla kierowniczej kadry pedagogicznej; 36-letni staż pracy.

Nauczyciele

Barbara Burzycka

mgr pedagogiki wczesnoszkolnej, ukończyła studia licencjackie z zakresu pedagogiki rewalidacyjnej; nauczyciel dyplomowany; 28 lat pracy. Pracuje w Grupie V

Anna Dadura

mgr administracji, studia uzupełniające z zakresu wychowania wczesnoszkolnego i nauczania początkowego oraz pedagogiki nauczycielskiej; nauczyciel mianowany; 11 rok pracy. Obecnie nauczycielka w Grupie II

Katarzyna Dobrzyń

mgr pedagogiki wczesnoszkolnej; ukończona edukacja informatyczna i medialna, nauczyciel dyplomowany; 30 lat pracy. Pracuje w Grupie VII

Teresa Gibas

mgr pedagogiki wczesnoszkolnej, oligofrenopedagog, nauczyciel dyplomowany; 35 lat pracy. Pracuje w Grupie III

Sylwia Wasilewska

mgr filologii polskiej oraz edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej; 6-letni staż pracy; obecnie pracuje w Grupie I

Ewa Kubaszewska

mgr pedagogiki przedszkolnej, nauczyciel dyplomowany; 37 lat pracy. Obecnie pracuje w Grupie VI

Alicja Kiślak

mgr pedagogiki wczesnoszkolnej, nauczyciel dyplomowany; 38 lat pracy. Aktualnie pracuje w Grupie VI

Jolanta Michałowska – Głos

mgr pedagogiki wczesnej edukacji; dodatkowe kwalifikacje: przygotowanie pedagogiczne do nauczania języka angielskiego; nauczyciel dyplomowany; 20 lat pracy.

Bożena Letkiewicz

mgr pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, oligofrenopedagog, nauczyciel dyplomowany; 38 lat pracy. Nauczycielka  w Grupie II

Ewelina Burzyńska

mgr edukacji przedszkolnej. Aktualnie pracuje w  Grupie I

Ewa Sinicka

mgr pedagogiki wczesnoszkolnej, nauczyciel mianowany; 35 lat pracy. Pracuje w  Grupie IV

Monika Wichura

mgr pedagogiki wczesnoszkolnej, nauczyciel dyplomowany; 25 lat pracy. Obecnie pracuje  Grupie IV

Monika Żylińska- Turowska

mgr pedagogiki rewalidacyjnej, ukończyła studia licencjackie z zakresu nauczania zintegrowanego z wychowaniem przedszkolnym; nauczyciel mianowany; 10 lat pracy. Obecnie uczy języka angielskiego


Wiktoria Sieńko
ukończyła pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną oraz wczesne nauczanie języka angielskiego; pracuje w Grupie I i III

Pracownicy administracji i obsługi

Ewa Baranowska – woźna

Anna Trojanowska– woźna

Ewa Socińska – woźna

Zuzanna Taraszkiewicz
–  woźna

Ewa Buraczewska – woźna

Edward Burzyński–  dozorca

Małgorzata Danowska – woźna

Izabela Dydzińska – pomoc kuchenna

Radosław Jaśkiewicz– szef kuchni

Patrycja Konopko
 – intendent

Magdalena Kościuch – pomoc administracyjna

Grażyna Kruszko – woźna

Andrzej Czarniecki – dozorca

Urszula Tylman – woźna

Bożena Wysocka – woźna

Urszula Wilamowska– pomoc kuchenna

Skip to content