O nas

Strona główna » O nas

Historia przedszkola

 • W roku szkolnym 1963/64 przy ul. Marchlewskiego 2 (przy Przedszkolu nr 2) powstało Przedszkole nr 4.
  Dyrektorem wówczas była pani Bronisława Litwińska a od 1968r. pani Helena Bieryło.
 • 1980r. – w Międzynarodowym Roku Dziecka otwarto nasze przedszkole pod kierownictwem pani Jadwigi Bielawiec.
 • W 1992r. przeprowadziliśmy się do aktualnie zajmowanego budynku Żłobka nr 3 i zyskaliśmy grupę żłobkową.
 • Od 1994r. dyrektorem placówki jest pani mgr Danuta Jolanta Palczewska.
 •  1 września 1995r. utworzono grupę integracyjną.
 •  Uchwałą Rady Miejskiej od 1 stycznia 2001r. przedszkole zmienia nazwę na Przedszkole nr 4 z Oddziałem Integracyjnym.
 • W 2011r. grupę żłobkową przeniesiono do Przedszkola nr 7
 • Od roku szkolnego 2011/12 nie ma w przedszkolu grup integracyjnych
 • Aktualnie funkcjonuje 7 grup całodniowych (GRUPA I (3-latki), GRUPA II (3,4-latki ), GRUPA III (4,5-latki B), GRUPA IV (5,6-latki A), GRUPA V (4,5-latki A), S.Wasilewska GRUPA VI (5,6-latki B), GRUPA VII (6-latki).
 • Każda grupa wiekowa znajduje się w osobnej sali.
 • Przedszkole posiada salę gimnastyczną wyposażoną w sprzęt do zabaw ruchowych ( materace, zjeżdżalnię, równoważnię, piłki rehabilitacyjne, drabinki), szatnie dla dzieci, pokój do pracy indywidualnej i terapeutycznej, ogród wyposażony w sprzęt do zabaw sprawnościowych
 • Dzieciom z grup całodniowych zapewniamy 3 smaczne posiłki (również dla dzieci z dietą): 8.30-9.00 – śniadanie, 11.15-11.45 – II śniadanie, 13.30-14.00 – obiad

Kadra

Dyrektor

Danuta Jolanta Palczewska
mgr edukacji w zakresie wychowania przedszkolnego, nauczyciel dyplomowany; ukończone studia podyplomowe w zakresie rehabilitacji dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz organizacji i zarządzania dla kierowniczej kadry pedagogicznej; 37-letni staż pracy.

Nauczyciele

Barbara Burzycka
mgr pedagogiki wczesnoszkolnej, ukończyła studia licencjackie z zakresu pedagogiki rewalidacyjnej; nauczyciel dyplomowany; 29 lat pracy. Pracuje w Grupie V

Anna Dadura
mgr administracji, studia uzupełniające z zakresu wychowania wczesnoszkolnego i nauczania początkowego oraz pedagogiki nauczycielskiej; nauczyciel mianowany; 12 rok pracy

Katarzyna Dobrzyń
mgr pedagogiki wczesnoszkolnej; ukończona edukacja informatyczna i medialna, nauczyciel dyplomowany; 31 lat pracy. Pracuje w Grupie VII

Teresa Gibas
mgr pedagogiki wczesnoszkolnej, oligofrenopedagog, nauczyciel dyplomowany; 36 lat pracy. Pracuje w Grupie III

Sylwia Wasilewska
mgr filologii polskiej oraz edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej; 7-letni staż pracy; obecnie pracuje w Grupie V

Ewa Kubaszewska
mgr pedagogiki przedszkolnej, nauczyciel dyplomowany; 38 lat pracy. Obecnie pracuje w Grupie I

Alicja Kiślak
mgr pedagogiki wczesnoszkolnej, nauczyciel dyplomowany; 39 lat pracy. Aktualnie pracuje w Grupie IV

Jolanta Michałowska – Głos
mgr pedagogiki wczesnej edukacji; dodatkowe kwalifikacje: przygotowanie pedagogiczne do nauczania języka angielskiego; nauczyciel dyplomowany; 21 lat pracy. Aktualnie pracuje w Grupie II

Iwona Brończyk
nauczyciel wychowania wczesnoszkolnego i przedszkolnego; licencjat z filologii angielsko-rosyjskiej; 3 lata pracy w zawodzie

Paulina Kisłowska
mgr pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Aktualnie pracuje w  Grupie II

Ewa Sinicka
mgr pedagogiki wczesnoszkolnej, nauczyciel mianowany; 36 lat pracy.

Monika Wichura
mgr pedagogiki wczesnoszkolnej, nauczyciel dyplomowany; 26 lat pracy. Obecnie pracuje  Grupie IV


Monika Żylińska- Turowska
mgr pedagogiki rewalidacyjnej, ukończyła studia licencjackie z zakresu nauczania zintegrowanego z wychowaniem przedszkolnym; nauczyciel mianowany; 11 lat pracy.

Emilia Waszkiewicz
ukończona pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna, edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością inelektualną i spektrum autyzmu; nauczyciel w Grupie I

Jolanta Świętosławska
mgr pedagogiki wczesnoszkolnej i przeszkolnej; ukończyła pedagogikę osób ze spektrum autyzmu; 6-letnie doświadczenie w zawodzie; pracuje w Grupie III

Pracownicy administracji i obsługi

Małgorzata Hołubowicz– woźna

Halina Kowalewska– woźna

Ewa Socińska – woźna

Zuzanna Taraszkiewicz
–  pomoc kuchenna

Ewa Buraczewska – woźna

Wojciech Sidorowicz–  dozorca

Małgorzata Danowska – woźna

Izabela Dydzińska – pomoc kuchenna

Radosław Jaśkiewicz– szef kuchni

Patrycja Konopko
 – intendent

Magdalena Kościuch – pomoc administracyjna

Grażyna Kruszko – woźna

Andrzej Czarniecki – dozorca

Urszula Tylman – woźna

Bożena Wysocka – woźna

Urszula Wilamowska– woźna

Skip to content